Rutiner ved slipp setting.

Rutiner ved slipp setting.

Som forberedelser før din båt skal på land for båtpuss er det viktig å huske på følgende:

* Båter som skal på land må ikke ankomme kaien før kl. 10 den dagen de skal opp. Dette for at de som står på land først må sjøsettes og avhentes før ny slipp setting kan gjennomføres.Husk at akter stag og bom løft må løsnes før løft kan gjennomføres, og styrbord side til kai.

* Båter som har vært på land sjøsettes fortløpende fra kl.07.30, båtene må da avhentes slik at det er kaiplass til de som skal opp på land.

Foreningen har stillaser/trøer og stiger, samt høytrykk spylere ( 2 stk) til fri benyttelse. Husk også å hold avstand når det foretas løfting av båter, det er kun autorisert mannskap som skal oppholde seg innenfor arbeidsområde for kran.
Vi minner også om at det skal brukes presenninger under båt ved skaping og bunnsmøring, og husk, det er ikke lov å løsne på støttene som er på krybbene.

Følger man disse enkle men grunnleggende retningslinjer, ligger alt til rette for en hyggelig og trygg vårpuss, lykke til.

Bestilling

Slippsetting bestilles nå gjennom Havneweb: https://www.havneweb.no/tool/?mod=utleie&smod=utleie

Hvordan du gjør det kan du lese om her: Bruksanvisning Bruksanvisning

En viktig ting å merke seg er:

* Båter tas opp om mandager og fredager. Ikke bry dere om at der står «24 timer» i «Utleietid». Alt er som vanlig. Prisen er for alle dagene båten står på land.