Formål

1

Klubben skal fremme seiling som idrett og rekreasjon

2

Barne- og ungdomsseiling har en prioritet både som bredde og eliteseiling

3

Foreningen påtar seg årlige arrangementer for ulike seilklasser som er aktive innen Bergens Seilforening

4

Eiendom og havneanlegg skal forvaltes er slik måte at anlegget fremstår som en moderne seilforening