Prisliste – 2020 (Alle tjenester krever medlemsskap i BS)

Medlemskap

Livsvarig medlemskap NOK 10500
Seniormedlem NOK 700
Ektefelle NOK 350
Junior/student/utenbys NOK 200
Pensjonist uten båt NOK 200

Diverse

Kammersleie (stort) NOK 1 800
Kammersleie (lite) NOK 1055
Frikjøp dugnad NOK 2080

Havn

Grunnavgift havn NOK 840 per halvår
Havneleie per breddemeter per halvår NOK 2 400
Havneleie Knarr (kun tilgjengelig i sommerhalvåret) NOK 5 030
Havneleie Snipe NOK 793
Havneleie Laser NOK 469
Havneleie E-jolle NOK 469
Havneleie Optimist NOK 100
Bøyeleie per breddemeter (kun tilgjengelig i sommerhalvåret) NOK 1580

Land

Grunnavgift land og skur per halvår NOK 315
Opplag på land per m2 (utendørs) per halvår NOK 330
Opplag i nøst per m2 (innendørs) per halvår NOK 485
Slippsetting (båter i BS-havn) NOK 3 050
Slippsetting < 40 fot (båter ikke i BS-havn) NOK 3 430
Slippsetting > 40 fot (båter ikke i BS havn) NOK 4 964

Forskuddsleie

Yngling/Grimstadjolle NOK 1 400
Knarr/IF/H-båt/Drake NOK 2 806
T&H / Motorbåter < 3.01 meter bred NOK 4 429
T&H / Motorbåter 3.01 – 3.50 meter bred NOK 6 695
T&H / Motorbåter 3.51 – 4.00 meter bred NOK 8 961
T&H / Motorbåter > 4.00 meter bred NOK 13 493

Effekter fra Bergens Seilforening

Slips NOK 350
Vimpel NOK 350
Klistremerker NOK 135
Strømnøkkel NOK 45
Seilreglement NOK 290