Prisliste (Alle tjenester krever medlemsskap i BS)

Medlemskap

Seniormedlem NOK 882
Ektefelle NOK 375
Junior/student/utenbys NOK 215
Pensjonist uten båt NOK 215

Diverse

Kammersleie (stort) NOK 2 190
Kammersleie (lite) NOK 1 281
Frikjøp dugnad NOK 3 087

Havn

Grunnavgift havn NOK 1 023 per halvår
Havneleie per breddemeter per halvår NOK 2 725
Havneleie Knarr (kun tilgjengelig i sommerhalvåret) NOK 5 444
Havneleie Snipe NOK 793
Havneleie Laser NOK 469
Havneleie E-jolle NOK 469
Havneleie Optimist NOK 100

Land

Grunnavgift land og skur per halvår NOK 382
Opplag på land per m2 (utendørs) per halvår NOK 393
Opplag i nøst per m2 (innendørs) per halvår NOK 548
Slippsetting NOK 3 685

Forskuddsleie

Yngling/Grimstadjolle NOK 1 400
Knarr/IF/H-båt/Drake NOK 2 806
T&H / Motorbåter < 3.01 meter bred NOK 4 429
T&H / Motorbåter 3.01 – 3.50 meter bred NOK 6 695
T&H / Motorbåter 3.51 – 4.00 meter bred NOK 8 961
T&H / Motorbåter > 4.00 meter bred NOK 13 493

Effekter fra Bergens Seilforening

Slips NOK 350
Vimpel NOK 150
Klistremerker NOK 135
Strømnøkkel NOK 45
Seilreglement NOK 290

Leie

Leie av parkeringsplass NOK 150 pr døgn
Leie av klubbhus 0-50 p NOK 6 300
Leie av klubbhus 50-75 p NOK 8 400
Leie av klubbhus 75-100 p NOK 10 500