Påminnelser – Elektrisk Anlegg

Oppdaterte regler for bruk av det elektriske anlegget på kaiene i BS finnes her: http://www.bergens-seilforening.no/medlemsservice/skur-havnereglement/#elektriskanlegg

Viktige ting å huske på er:

Generelt:

 • Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske systemet om bord i ditt fartøy fra landsystemet,  kan en elektrolytisk korrosjon  ødelegge fartøyet ditt eller fartøy i nærheten,
 • Forsyningsspenningen på denne  marinaen   er  230V  50 Hz  2,  forsynt  over  stikkontakter  i samsvar  med NEK EN 60309-2.
 • Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved fra kobling. Dersom  tilknytningsledningen faller  i vannet,  må  den  kontrolleres  av  en fagmann da den kan være farlig  å benytte  etterpå.
 • Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles  en
 • Bare ett fartøy kan tilkobles en
 • Den fleksible   tilknytningsledningen  skal  være   i  en  lengde   uten  skjøter/skjøtesett,   og koblingskontaktene skal være i god stand.
 • Fuktighet, støv eller salt i inntaket  på fartøyet  kan utgjøre  en  Undersøk  inntaket,  og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles  til marinaens forsyningssystem.
 • Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke  å reparere  eller endre på det elektriske    Ta kontakt  med ansvarlig for marinaen  hvis det oppstår  vanskeligheter.

 

Ved ankomst:

 • Koble fra alt forbrukerutstyr ombord.
 • Undersøk tilkoblingsledningen og skjøtekontaktene for å forsikre  deg om at de er uskadd og i god stand.
 • Tilknytt den fleksible ledningen  først til inntaket  ombord og deretter  til stikkontakten på land.
 • Forsikre deg om at tilknytningskabelen er plassert  slik at den ikke vil bli ødelagt  og ikke vil medføre  fare for andre personer

Ved avreise:

 • Koble fra alt forbrukerutstyr ombord.
 • Trekk ut pluggen  av stikkontakten på  land  først  og deretter  skjøtekontakten fra  inntaket
 • Sett på lokket på inntaket  ombord  for å forhindre  inntrengning av vann.
 • Kveil opp tilkoblingsledningen og forviss deg om at plugg og koblingskontaktene er rene og tørre, og plasser  tilkoblingsledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.