Nytt elektrisk anlegg

Vi har nå utvidet Landstrøm anlegget i Bergens Seilforening ved alle flytebrygger.

Dette betyr at der er øket strømkapasitet for den enkelte stikkontaktuttak.

Endringen består av alle uttak er endret fra 3 Ampere til 16Ampere og har fått egen sikring med jordfeilbryter og måler for forbruk.

Strømmålere blir fjernavlest på PC av BS administrasjonen.

Der er også mulig å lese av måleren i hver strømpullert på kaiene.

  • Som båteier er du ansvarlig for å ha et godkjent landstrømsanlegg i din båt.
  • Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter / skjøtesett.

Her er fortsatt alt for mange skjøtekontakter som ligger på kaiene. Disse trekker vann og lager små krypestrømmer mot jord. De små jordfeilene lager spenningsforskjeller som trekker mot et spenningspotensial (les drev, skroggjennomføring, kjøl) og fører til korrosjon på metallet. Dette skader ikke bare din egen båt men også nabobåter.

Vi har nå jordfeilbryter på hvert stikkontaktuttak, disse beskytter for livsfarlige jordspenninger, men tar ikke de små jordstrømmene som er tilstrekkelig for over tid å ødelegge båtene.

Vær med å ta et tak for å få anlegget i forsvarlig stand.

 

De godkjente CCE 2/16A 230V kontaktene kan du kjøpe på Biltema eller Clas Ohlson for en rimelig penge (ca. kr. 50.-).

Om du er usikker på montering kan du ta kontakt med BS så vil vi utføre utskifting for en rimelig godtgjørelse.

 

Forskriften som gjelder kan finnes her: Skur- & havnereglement