Fortøyning i havnen

Bergens Seilforening har gjennom de siste årene innført en praksis med å ha en beredskaps tropp tilgjengelig i forbindelse uvær.
Det er særs hyggelig at så mange stiller opp for å ivareta sin og andres båter, selv om at det er en naturlig del av det å ha en båt.
Hvis noen andre ønsker å være med blant rekkene i denne «beredskapsgruppen» er det bare å gi et ord.

Det som imidlertid, og i økende grad viser seg, er at kvaliteten og hyppigheten av kontroll egen båt, er sterkt fallende.
Det medfører igjen store belastninger på brygge – utriggere og fortøyninger, samt egen båt.
Altfor ofte er det slakke fortøyninger, ofte i en kombinasjon av manglede sikker fortøyning, som igjen fører til skade på før nevnte materiell med store økonomiske konsekvenser.

Vi har også observert at man kommer på « i siste liten» at man har en båt som skulle vært sett etter, imidlertid er det for sent å ivareta båten når allerede uværet er i gang.
Ved slike værforhold blir det iverksatt tiltak i form av sperring av adkomst til kaiene etc.
At man klatrer over utsatte sperringer bringer ikke bare eget liv i fare men utsetter også andre frivillige for unødvendig risiko ved eventuell redning.

Ved forrige storm hadde vi 2 tilfeller av dette som medførte redning fra sjø og ambulanseutrykning pga. store hodeskader og sjøvann i lungene.

Dette er ikke akseptabelt.

Styret i Bergens Seilforening har derfor vedtatt at det kommer inn et nytt punkt i havnereglementet med følgende tekst:

Ved storm og ekstremvær : Pålegg fra DL eller den han delegerer ansvaret til i forbindelse med sikringsarbeid av havn og bryggeanlegg
skal uten opphold følges. Brudd på dette kan medføre tap av havneplass etter vedtak i styret.

Videre er det anført i samme styremøte:

Mail sendes til medlemmer med informasjon om at utført arbeid av BS på fortøyninger på medlemmers båter vil bli fakturert.

 

/Administrasjonen