Sikringsbåter

Sikkerheten ved våre arrangementer kan aldri bli for god. Under BergenCup 2017 legger vi derfor sjelen vår i at alle seilere skal føle seg vel ivaretatt både på sjøen og på land.

Dette innebærer at alle har et ansvar (offisielt eller ikke) til å påse at:

  • Alle seilere får assistanse på sjøen hvis det er påkrevd
  • Sikringsbåter med tildelt ansvar tar dette på alvor
  • Alle påser at der er VHF, bøtte og kniv i båten
  • Sikkerheten i BS sitt anlegg blir ivaretatt (bilkjøring, tilhengere etc)

 

Et viktig punkt (også omtalt i seilingsbestemmelsene) er:

  • Heises flagg «K» på land plikter alle båter å bistå i sikringsarbeid.

 

Til slutt en (unødvendig) påminnelse:

Kappseilingsreglene omfatter nå også supportpersoner og da kanskje spesielt opp mot reglenes del 1.  I ytterste konsekvens kan regel 64.4 komme til anvendelse. Det ønsker ingen.

 

Vennligst meld inn info om foreningens sikringsbåter og mannskap så snart som mulig til bergencup2017@gmail.com

 

/Komiteen