Stegnte veier inn til Bergen Kristi Himmelfartsdag