Junioravdelingen

Optimist & Windsurfing

Optimist

Selv om vinteren nå er på sitt mørkeste, så er planlegging av neste seilsesong allerede godt i gang. Det er et ønske i Bergens Seilforening om å øke aktiviteten for barn & unge. I tillegg er det behov for forbedret struktur for å organisere trening, regattaer, aktiviteter og annen oppfølging.

I denne sammenheng er det i samråd med deltagere i BS sitt sportsutvalg tatt initiativ til å reetablere klasseklubb for Optimistjollegruppen i Bergens Seilforening. Styringsgruppens medlemmer og kontaktinfo finner du nederst.

Vi oppfordrer også til å benytte Jollegruppens Facebookgruppe for å effektivt dele og søke informasjon om den ukentlige treningen og organiseringen.

Aktiviteter i vintersesongen 2018 – 2019

Det er etablert innetrening på Søråshøgda skole annenhver torsdag fra kl 19.00 – 20.00. Fra og med 2019 økes aktiviteten til hver uke, samme tidspunkt. Trener/aktivitetsleder er Mathilde Elise Lind

Sesongen 2019 

Det er per sesongslutt 2018 registrert 16 Optimistjolleseilere i BS. Fra våren av satses det i tillegg på å etablere en ny Rekrutt-gruppe. Det legges opp til trening i to seilergrupper

  1. Rekrutter (nybegynnere)
  2. Viderekomne (forventes å debutere i kretsregattaer)

Dersom seilere aktivt representerer BS på krets og Norges Cup nivå og deltar aktivt på  kretssamlinger, og nivået skiller seg betydelig fra de øvrige seilerne i «viderekomne-gruppen», vil BS se på muligheter for å samkjøre deler av trening for disse seilerne med Optimistjolleseilere på samme nivå fra kretsen. Det legges opp til felles treningstid for begge gruppene – onsdager fra klokken 18.00 – 20.00 – lørdager fra klokken 12.00 – 14.00 I tillegg er det lagt opp til 4 regattaer i vår sesongen på kretsnivå hvor det oppfordres og forventes deltagelse fra «viderekomne-gruppen». Disse regattaene vil BS kunne stille med egen trener under forutsetning av minimum deltagelse fra BS på 5 stk seilere.

Første treningsdag på sjøen planlegges til lørdag 27. april.

  • Teorikvelder Onsdag 27. mars, 3. april og 10. april vil det arrangeres teorisamlinger i Seilforeningen. Dette er for alle seilere.
  • Foreldremøte Onsdag 27. mars – samtidig med første teorikveld, arrangeres det foreldremøte for alle seilerne. Mer detaljert plan for neste sesong ligger vedlagt.

Påmelding og kontigent for 2019 sesongen kommer.

Brett

Mer info kommer

Treningstider

Innetrening Optimist
Torsdager 19 – 20, Søråshøgda skole

Innetrening Brett
Torsdager 20 – 21 Søråshøgda skole

Seiltrening Optimist
Onsdager 18 – 20

lørdager 12 – 14

(se kalender under Kurs info nederst)

Seiltrening Brett 

Under planlegging

 

Kurs info

Kalender for aktivitet i Optimistjollegruppen:  Optimistjolle-aktivitet 2018-2019

Påmelding: Påmeldingslenke kommer…

Nyttige ressurser

Optimistgruppen kan nås gjennom disse kontaktpersonene:

Brett: