Bli med på Trim og Treningseilaser Tur & Hav

Invitasjon Trim og Treningseilaser for Tur og Hav i BS 

Intensjonen er å få flest mulig båter med ut på fjorden for hyggelig Trimmingseilas, båt mot båt, men uten hard konkurranse og stressende situasjoner. Vi kjører enkel trekantbane med kun tre alternative løp. Ingen påmelding, ingen rating, bare å stille. For å øke motivasjon og læring kjører vi felles start samt målgang med tidtaking / «as is».
Vi oppfordrer spesielt alle BS-båter som vanligvis ikke deltar i regatta til også å bli med.
Vi tar en kjapp brief/ avklaringer på kaien kl 17: 30


Koronavett. Norges Seilforbunds smittevernsveiledning skal følges. Det kan være maksimum tre personer ombord og 1 m regelen gjelder, ellers husstands mannskap. Syke personer skal ikke delta.

 

OSTIKKORD og REGLER FOR TRENINGSEILASENE

• ingen påmelding, ingen avgift, ingen rating,  bare å stille til start
• Kappseilingsreglene gjelder, men husk:
unngå å seile deg opp i situasjoner som kan bli krevende
• vær særlig varsom ifm rundinger
• forkjørsrett er ikke det samme som påkjørsrett
• ingen begresning på bruk seil
• ingen protestkomite, ingen protestmulighet


DATOER

  Hver tirsdag fra 5.mai – 16. juni:

START OG STARTOMRÅDE

Vi møtes for en kjapp briefing på kaien kl. 17:30

Start kl: 18:30, første varselsignal kl 18:25
Startområde: Raunefjorden – nord for Egdholmane
Felles start, ingen klasseinndeling
Bred Startlinje: mellom startbøye og startbåt
Ingen omstart, tjuvstart gir 3 min tillegg i tid

NB ! Lytt til VHF k77, startbåt  bemannet med kun 1 person.

Dagens løp angis ca 10 min før start ( se LØP )

STARTPROSEDYRE

Startsignaler; flagg + lyd(horn)
• 5 min: Varselsignal – klasseflagg opp ( p.t. en felles klasse )
• 4 min: Klarsignal – «P» («Blue Peter») – motor av
• 1 min: Klarsignal «P» ned
• 0 min: START – klasseflagg ned

Prosedyre samt viktige beskjeder over VHF k77

MÅLGANG

Målgangtider noteres ukorrigert «as is», målgang mellom bøye og målbåt. Målbåt kan velge å avkorte løpet ved ett av merkene.
Liste over målgangstider (ukorrigert for rating) vil bli lagt på Facebook «Bergens Seilforening»
Dersom du ikke har seilnummer, melder du event. fra til målbåt over VHF k77 rett etter målgang. Oppgi da: båtnavn, båttype, skipper. Envent. kan dette også meldes i ettertid til Inge Andre’ Utåker ( (93439466)/a-utaa@online.no
NB ! Meld fra til målbåt over VHF k77 dersom du avbryter, så slipper målbåt event å vente.

INFORMASJON / ENDRINGER / AVLYSING / MÅLGANGSTIDER

Vi møtes på kaien 17:30 for en liten brief, avklaringer, spørsmål og svar
Eventuelle endringer, avlysning, samt målgangstider legges ut på Facebook «Bergens Seilforening»

PREMIERING

Til båt  med flest gjennomførte  Treningseilaser. utdeles ifm med sessongavslutning.

LØP OG AVKORTING

Vi kjører kun 3 alternative løp, trekantbane. Se oversiktskart. Med kun 3 løp, kan det ofte bli avkorting ved et av merkene. Avkorting kan bli meldt over VHF før start  eller under seilasen over VHF, i tillegg til flagg.
Vi har ikke maksimaltid og vi prøver å legge opp til at alle kan komme i mål.

Dersom spørsmål, kontakt T&H utvalget v/:

Bernt Bjørnsen ( 95740081), Pål Holst,(95220410) Carl Olav Wickman ( 41326639), Frode Rønning ( 99421356),
Inge Andre Utåker (93439466)/<a-utaa@online.no> ( ifm liste målgangstider)

Håper vi ser deg på fjorden

T&H utvalget