Tirsdagseilaser T&H = trening, dvs OK med 3 i samme båt !

NSF har kommet frem til at uformelle  Tirsdagseilaser er å anse som trening   Dette i følge  generalsekretær, Per Christian Bordal.

T&H i BS  følger NSF sin nye smittevernveileder av 12.5 og åpner dermed for opp til 3 i samme båt i våre Trim og Trenigseilaser for T&H, forutsatt at man overholder 1 meters regelen. Dette i tillegg til båter med kun hustandsmedlemmer.
For regatta gjeder fremdeles: kun «singlehanded» eller «husstandmannskap»

se ellers:

NSF – ny veileder fra 12.5 

T&H utvalget /

bernt bjørnsen