Temakveld 1. mars 2022 med Christen With

TEMAKVELD I BERGENS SEILFORENING 1 MARS 2022

Tur og Hav utvalget i BS inviterer til temakveld. Dørene åpnes kl 1830.
Møtet er åpent for alle seil interesserte.
Klokken 1900 vil Christen With fra With Marine holde et spennende foredrag om:
Det har skjedd mye rundt utviklingen av Gennakere og Code-seil de senere årene.
Dette berører:
  • Fasong og vindregister
  • Det optimale seil til tur på fokkebåt/ genoabåt
  • Slike seil i forhold til rating
  • Navn- og begrepsforvirringen rundt disse seilene
  • De forskjellige måter å sette og berge disse seilene på – hva er nytt og hva er anbefalt
 
Christen vil være i Bergen 1 og 2 mars, de som ønsker individuelle møter må gjerne ta kontakt pr mail: christen@withmarine.no