Stormøte i storstuen i Bergens Seilforening

På kveldens Seilkro hvor Bergens Seilforening var vertskap var det veldig godt oppmøte, med ca. 70 fremmøtte fra de fleste seilforeningene i Bergensområdet.

Hovedtema var foredrag om hvordan få til en god start og merkerundinger. Den alltid engasjerende Thomas Nilsson fra With Marine/North Sails/Team Wolfpack klarte å holde forsamlingen i sin hule hånd i nesten 3 timer, kun avbrutt av én kaffepause. Alle som var tilstede lærte mye denne kvelden i BS nye storstue!

Thomas Nilsson

20140409-225408.jpg

Den siste halvtimen holdt den seilende regiondirektøren Lars Christian Stendahl for Jernbaneverket et engasjerende og interessant innlegg om planarbeidet knyttet til logistikk i Bergensområdet og sammenhengen mellom bane og havn. Han holdt selvsagt en nøytral linje, men jeg tror forsamlingen gikk hjem med et inntrykk av at sannsynligheten for havn på Flesland vurderes marginalt lavere enn før man kom på møtet.

Lars Cristian Stendahl

20140409-230307.jpg

Kveldens siste halvtime ble delt med Svein Arne Sveen, medlem av BS Eiendomsutvalg og leder for BS sin arbeidsgruppe som engasjerer seg i motstandsarbeidet i havnsaken. Han er også varamedlem i Raunefjordens Venner som koordinerer de ulike lag, vel og foreninger i området som er mot havneplanene. Sveen orienterte om planprosessen, foreningens arbeid med saken og viste hvilken konsekvens en mulig ny havn i Flesland-Hjellestad området vil ha for seilsporten og fritidsinterrene.

Svein Arne Sveen

20140409-230843.jpg

For ordens skyld – det hadde ikke vært plass til dette arrangementet i vårt gamle klubbhus! Dette fungerte bra!

20140409-231319.jpg