Slippsettingslisten 2014 ny og oppdatert

Seilbåtslipp
Vi ber om at båten klargjøres med løst akterstag og styrbord side til kai. Båtene må avhentes samme dag som de blir sjøsatt. Båter som ikke blir avhentet vil bli slept vekk og medgått tid avregnes. Det gjøres oppmerksom på at det under ingen omstendighet skal løses fra støttelabber når båten står i krybben. Husk å rydde etter deg! Har du spørsmål, kontakt Kjell-Ove Bruås, e-post : kjell-ove@bergen.wpengine.com
Ny og oppdatert slippsettingsliste finner du ved å trykke på denne linken
Slippsettingsliste 2014 Lykke til med arbeidene !