Sesongstart i BS

Med sesongen 2019 like om hjørnet er litt info om hva som rører seg på sin plass.

Sikkerhet og miljø i Bergens Seilforenings anlegg

BS fortsetter å sette sikkerheten til medlemmene og ansatte høyt på agendaen. Vi har bak oss en vinter som heldigvis ikke bragte med seg alvorlige hendelser hverken for mennesker eller anlegg. Sånn ønsker vi å ha det også i fremtiden. Synlige tiltak er blant annet nye stilas til bruk ved slippsetting, bedre lys i skur og kaiområder og nye slipesmaskiner til leie. I tillegg har bryggeanlegget igjen blitt innspisert av dykkere og anbefalte utbedringstiltak er iverksatt.

Hvis alle fortsetter å ta et lite ansvar for sikkerhet og miljø så vil den gode trenden holde seg.

Rekruttering til Junioravdelingen

Rekrutteringen til junioravdelingen er oppadgående. Vi har nå en super gjeng med nye seilere som ser ut til å trives godt. Det nye «juniorhuset» Små Dokken er også nå helt ferdig med tilhørende uteområder og vil bli en flott samlingsplass for våre yngste seilere.  For å få enda flere med oppfordres alle medlemmer til å lete i egne rekker etter barn og barnebarn som kan få ta del i seilingens gleder.

Rekruttering til T&H

Foreningens T&H er meget aktiv og har vind i seilene. Tirsdagsseilaser, temakvelder og Fjord&Fjell turer er alle populære blant medlemmene. Vi oppfordrer enda flere til å bli med. Arrangementer og annen info vil bli kommunisert på hjemmesiden til BS, men også Facebook siden til T&H som kan finnes her: https://www.facebook.com/groups/TurogHaviBS/

Havneweb

Havneweb har denne vinteren blitt utvidet til å inkludere flere tjenester. Årets slippsetting har vært basert på «self service» for å finne en ledig periode. Vi håper dette har vært positivt for medlemmene. Administrasjon har ihvertfall blitt mye enklere og frigitt tid for Kjell-Ove til å gjøre andre ting.  For at Havneweb skal fungere optimalt er det viktig at alle holder sin egen informasjon oppdatert slik at korrespondanse kommer frem. Gå til https://www.havneweb.no/bergen-sf/ og logg inn med tidligere tilsendt passord/brukernavn.

Åpning av foreningen 2019

Årets åpning er lagt til 1.mai kl 1300. Følg med på nettsidene våre for detaljer.

Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen til en ny hyggelig sesong. Følg med på http://www.bergens-seilforening.no for flere nyheter