SeilUt 2024 – Bergens Seilforening

Bergens Seilforening inviterer til SeilUt 2024.

SeilUt er en uhøytidelig konkurranse som har som mål å skape aktivitet og
engasjement rundt turseilingen i foreningen. Hovedintensjonen er, som tidligere, å
stimulere til å være ute i seilbåten og seile så mye som mannskap og værforhold
tillater.
Status: https://konkurranse.trimpoeng.no/seil-ut-bergen
Påmelding: https://konkurranse.trimpoeng.no/seil-ut- bergen/bli-med

Regler for deltagelse

  • For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Bergens Seilforening og registrere seg i appen Trimpoeng. Appen lastes ned på google play eller Apple AppStore.
  • Det er ingen påmeldingsavgift – konkurransen er gratis.
  • Alle kan være med, også de som er medseilere i en båt.
  • Sesongen varer fra og med 1. april til og med 31. oktober.
  • Registrering kan kun gjøres når man er nærheten av den oppgitte posisjonen.
  • Ved overnatting kan man registrere nytt besøk på samme sted etter 8 timer. Det vil si at man ved overnatting kan samle dobbelt poengscore. Hvis man blir liggende i samme havn i flere døgn kan man IKKE registrere flere ganger. Det vil si maks to ganger på samme sted ved samme besøk.
  • Det forutsettes at man seiler mest mulig av distansen frem til posten. Prinsippet er at man seiler hvis man kan men kan bruke motor hvis man må.
  • For å registrere en post må man ha fortøyd båten i havnen, eller ha satt ankeret hvis det dreier seg om naturhavn.
  • Send gjerne inn forslag på nye havner til kontor@bergens-seilforening.no .
  • Det appelleres til ære og samvittighet.

Innrapportering skjer ved registrering i appen Trimpoeng, og må skje når man er
innenfor den angitte radien for posten.

På denne websiden vil man kunne følge registreringene for alle deltakere, i sanntid,
rangert etter poengbeholdning.  https://konkurranse.trimpoeng.no/seil-ut- bergen/bli-med

Premiering

Bergens Seilforening vil premiere beste deltaker (ere) og den båten som har flest
forskjellige registrerte havner etter endt seilssesong 2024.

Havner/ankringssteder som er med i konkurransen finner du i appen. Nye havner kan
bli lagt til gjennom hele sesongen. Poengene som er oppgitt for et sted kan bli
forandret (tilbakevirkende) etter hvert som vi får erfaring med systemet og bruk av
appen.

NB! Det presiseres at Bergen Seilforening ikke har ansvar for at det er nok dybde og
plass for seilbåtanløp i havnene, eller at forholdene er gode over alt. Det er selvsagt
opp til skipperen å vurdere om aktuelle havn er egnet for anløp, altså på eget ansvar.
Vi har heller ikke gjort noen avtaler med de forskjellige havnene, og at det derfor
forventes at vi oppfører oss som «vanlige besøkende».

 

Lykke til og god seilas

hilsen Hallgeir Utne Hatlevik , leder Bergens Seilforening.

På svai Sniltveitøy privat foto