Seilkurs for juniorgruppen starter opp igjen

Seilkurs for juniorer

Styringsgruppen for optimistjolleseilerne har nå åpnet opp igjen for å starte opp igjen med seiling og kurs for juniorene.

Vi håper dere også er klar for en ny sesong!

Covid-19 tiltak

Idrettsforbundet og seilforbundet har pga korona/covid 19, laget retnings linjer for å kunne sette i gang med organisert idrett igjen. Detaljerte retnings linjer finnes på seilforbundet sine nettsider her. Dette gir noen begrensinger for oss. Klubbhuset er inntil videre stengt av praktiske årsaker. Det kan ikke holdes rormanns møte inne. Garderobe kan ikke benyttes, men toalett vil være mulig å bruke. Vi kan ikke dele på materiell/utstyr, da må det vaskes først. Da vi tildeler faste låne båter til den enkelte seiler, så blir det i mindre grad et problem. Ellers har jo flere nå etterhvert egen båt. Trenerbåtene må vaskes med såpe før og etter hver bruker. Såpen må ligge på i minst 30 sekunder. Videre så er det å holde avstand og unngå store forsamlinger. Her er nok en utfordring å unngå forsamling i naust og ved bryggen/rampen, men med god hjelp og oppsyn fra foreldre skal vi klare dette. Seilforbundet skriver at seilerne skal være i grupper på inntil 5 seilere, så det blir også en endring fra i fjor, men ikke uoverkommelig. Her må vi da differensiere tidene på gruppene for å unngå trengsel, men på fjorden er det jo god plass!

Se også Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere

 

Så til det mest positive:

Trenere og påmelding

Trenerne våre har sagt seg villig til å fortsette også denne sesongen, og vi startet opp med treninger fra og med neste helg.

Videre utover planlegger vi med trening hver onsdag kl 18-20 og hver lørdag 12-14 som før.

Påmeldingen er også nå åpen, og gjøres her: https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3354

 

Andre informasjonskilder

Se ellers Juniorgruppens facebook side for fortløpende info
Vi ønsker å kunne kunne starte igjen seilsesongen lørdag 25 april og håper dere også er klare.

Mvh styringsgruppen for Optimist