Sakspapirer til Generalforsamlingen 19/3 kl 1900

Da er papirene til årets Generalforsamling klar. Årsrapporten er bygget opp med referanse til vedlegg. Under finnes både selve årsrapporten og dokumentene det refereres til. I tillegg er årsrapporten for Kvalvåg Seilsenter inkludert da dette kan være av interesse for enkelte.

 

Årsrapport: Hentes her (oppdatert versjon)

Regnskap: Hentes her

Budsjett: Hentes her

Revisorerklæring: Hentes her

Kvalvåg Seilsenter: Hentes her

 

Velkommen til alle