Retningslinjer for sportslig aktivitet

Våren er kommet og det kan se ut som om fjorden vil bli flittigere brukt i år enn noen andre år. Søndag 19/4 talte undertegnede 17 båter med seil på Korsfjorden. Det tror jeg må være rekord så tidlig på året og forteller at medlemmene er ivrige etter å komme i gang.

I disse spesielle tider er det viktig at nasjonale retningslinjer følges av alle. Så også Bergens Seilforening.

Imidlertid ønsker foreningen å legge til rette for aktivitet som foregår godt innenfor regelverket. Dette innebærer:

 

 • Jolle- og brettgruppen kan trene i grupper på 5. (Se ellers eget innlegg her om denne gruppen)
 • T&H kan seile i felleskap på en bane men kun i klassene «singlehanded» og «husstand»
 • Knarr kan seile felleskap på en bane men kun i klassene «singlehanded» og «husstand»

 

Der skal ikke tas påmeldingsavgift og resultatlister utarbeides ikke. Start og mållinje må legges av mannskap som tilfredsstiller akkurat de samme reglene som seilere. Enten gjøres det alene eller sammen med noen fra husstanden.

Husk at på land gjelder de «vanlige» reglene om distanse mellom- og antall mennesker i grupper.

 

Bergens Seilforening vil forbeholde seg retten til å stoppe aktiviteten hvis regelverket ikke følges.

 

Minner også om at retningslinjer utarbeidet or slippsetting og bruk av klubbhus fremdeles gjelder.

 

For sikkerhets skyld gjengis BSF retningslinjer her.

 

mvh

 

Henrik Wigers Larsen

 

Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 1. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.