Oppfordring fra Hordaland Seilkrets – Shetland Race

I forbindelse med at Shetland Race nærmer seg, har vi mottatt denne oppfordringen fra Hordaland Seilkrets. Vedlagt finner du en oppfordring fra lederen i HSK sin Shetland Race komité – Andre Farstad.

Går du inn på nettsiden til  Shetland Race kan du se at det nå er påmeldt 31 båter, og at det  i år er seilere fra 5 forskjellige nasjoner med i arrangementet.

Dette er første gangen vi har så mange nasjoner med over Nordsjøen. Men – av de 31 påmeldte er det bare 12 fra HSK (hvorav 4- BS båter). Det bør vi gjøre noe med.

Hordaland Seilkrets oppfordrer alle foreninger med Tur- og havseilere i sine havner, til å mobilisere et større båter ut på dypt vann.

(Dypt og dypt – store deler av overfarten er grunnere enn Byfjorden).

Med det store antall vi nå har her i kretsen av store, prektige og havgående båter, burde vi herfra kunne stille minst 30 båter med tilhørighet i Hordaland Seilkrets.

logoshetland Race