Oppdatering – GF 2020 – signert protokoll

Hei alle,

Del 1 av årets Generalforsamling ble avholdt 19 mars på videokonferanse. Dette fungerte strålende og dagsorden ble gjennomgått etter planen.

2 viktige vedtak ble fattet:

  • Budsjett 2020 ble godkjent
  • Kontingent for 2020 ble fastsatt

Dette medfører at faktureringsprosessen kan starte og sikre driften i foreningen.

Signert protokoll finnes her: protokoll GF del 1 – signert

Budsjettet som ble godkjent finnes her: budsjett 2020 – endelig

 

/Styret

 

 

—————————————————-

Generalforsamling 2020

Hei alle,

I den situasjonen som har oppstått er livet i Bergens Seilforening ikke så viktig. Imidlertid så må vi ta noen grep vi også. Dette innebærer følgende:

– All medlemsaktivitet i Bergens Seilforening stoppes. Det betyr at helgens Isbjørnen seilas avlyses og at eventuelle møter og treninger de neste ukene heller ikke finner sted. Dette i tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet.

– Årets Generalforsamling avholdes som videokonferanse med en begrenset dagsorden. Dette for å sikre en sikker og forsvarlig drift innenfor foreningens lover. Styret fattet i dag følgende vedtak:

————————————
Grunnet situasjonen rundt coronaviruset, kan Generalforsamling 2020 i Bergens Seilforening ikke avholdes ved fysisk fremmøte. Styret ser seg derfor nødt til å avholde årets GF via videokonferanse. Styret innser at en grundig debatt av de forskjellige punktene på dagsorden ikke vil bli optimal, og at utfallet av noen av sakene kanskje blir påvirket av dette. Styret gjør derfor endringer på dagsorden slik at alle saker som ikke berører sikker og forsvarlig økonomisk drift, vil bli utsatt til situasjonen tillater at disse sakene kan behandles ved fysisk oppmøte. Fristen for avholdt GF er fra NIF satt til 15/6-2020, og alle tillitsvalgte vil inneha sine verv inntil siste del av GF blir avholdt.

Dagsorden vil etter dette være følgende:

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge 2 personer til å undertegne protokollen.
4. Fastsettelse av medlemskontingenter
a. Kontingenten holdes uendret for alle grupper inntil ny behandling våren 2020. En eventuell endring vil bli besluttet ved første mulige anledning og eventuelt etterfakturert høsten 2020
5. Vedtak av foreningens budsjett for 2020

Både budsjett og et revidert forslag til kontingentvedtak vil bli sendt ut til alle medlemmer sammen med link til videokonferanse.

Budsjettet kan lastes ned her: budsjett 2020

 

———————————————————————–

Videomøtet vil være på Microsoft Teams på følgende link: https://bit.ly/2TLxcym

Det går greit å være med fra telefon hvis man laster ned MS Teams app, eller fra PC.

Tidspunktet for møtet vil fortsatt være 19/3 kl 1900.

Hvis noen på forhånd har spørsmål eller kommentarer til disse 2 sakene så ikke nøl med å sende de allerede nå til Henrik Wigers Larsen på wigers@hotmail.com.

mvh

Styret i BS