Nytt styre

Bergen Seilforening avholdt den ordinære Generalforsamlingen onsdag 20. februar på Fantaria, auditoriet til Bergen Energi AS. 54 stemmeberettigede var til stede.

Valget ble avholdt  i.h.h.t. lovene og ledet av valgkomiteens leder Jan Hjellestad.

Valgkomiteens innstilling for 2013 ble vedtatt og godkjent og styret er nå slik:

Verv;Navn;Periode
Leder;Harald Thomsen;Velges for 1 år
Nestleder;Arvid Hovland;Velges for 1 år
Styremedlem;Trude Bjørnestad;Ikke på valg
Styremedlem;Ina Schjøtt Brackman;Velges for 2 år
Styremedlem;Knut Jørgen Haaland;Velges for 2 år
Styremedlem;Ove Lind;Velges for 2 år
Varamedlem;Gjert Dahl;Velges for 1 år
Varamedlem;Kjell Henanger;Velges for 1 år

Generalforsamlingen valgte også følgende representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet:

–          Harald Thomsen, deltar på seilertingen i Tromsø
–          Trude Bjørnestad. deltar på seilertinget i Tromsø
–          Arvid Hovland