Norvald Vikne 80 år og deltaker i Shetland Race for 26. gang!

Norvald er i en alder av snart 80 år en meget aktiv mann og habil seiler og er å finne på de ulike regattaer som arrangeres i regi av Bergens Seilforening, HSK samt diverse ulike seilaser på Vestlandet.

Det som kanskje må nevnes spesielt er hans meritter på Shetland Race, i sitt 80ene år stiller han opp for 26 gang!!!! Ingen over og ingen ved siden av. I år har han familien som mannskap. Følg NOR 4473 LISE

Norvald har gjennom en årrekke deltatt aktivt i Bergens Seilforenings indre liv.

Gjennom de siste 12 år som medhjelper i forbindelse med inn og utsetting av båter,  vår og høst, samt annet forefallende arbeider som foreningen har. I tidligere perioder har han også bidratt med bygging av kaier og bryggeanlegg.

Norvald er det som man kan kalle en HEDERSMANN med store bokstaver.

Bergens Seilforening er stolte av å ha en slik mann i sine rekker og ønsker han mange gode år som deltaker på de ulike arenaer som utspiller seg i BS.

Lykke til med ditt 26 Shetland Race og likeså med din 80 års dag som kommer senere i høst.

Hilsen alle medlemmer og seilervenner i BS