Nei til ny Godshavn – referat fra møte 19 november!

image

Nei til Godshavn Flesland – Hjellestad

 

Det var et godt fremmøte på Hordaland Fylkekommunes informasjons- og høringsmøte i går 19.november, men vi hadde gjerne sett at flere fra Bergens Seilforening var tilstede.

Fylkesdirektør for samferdsel; Håkon Rasmussen presenterte Planprogrammet og fremdriftsplan for framtidig Godshavn på Flesland – Hjellestad. Bergens Seilforeninger er høringsinstans i saken, og formannen tok ordet strak debatten åpnet. Bergens Seilforening vil komme med kraftige innspill til planprogrammet under Kapittelet «Friluftsliv».

 

Formannen informerte om seilmiljøet i Bergensregionen, og den stadig pågående rasering av vannspeilet for utøvelse av seilsport spesielt og friluftsliv og båtsport generelt. Økende antall oppdrettsanlegg og innsnevringer av farled (Hauglandsosen) til fordel for næringsinteresser ble fremlagt. Han tok også opp pågående «Planprosess for Kystsonen i Hordaland» hvor all kartlegging av friluftsliv, kulturminner mm er det sentrale innhold for planen. Dette kartleggingsarbeidet skal pågå fram til 2015.

 

Og det er nettopp i 2015 der skal fattes offentlig vedtak om utbygging. Dvs at planprosessen for lokalisering av ny godshavn, nærmest ignorerer «Kystsoneplanen», begge iscenesatt av Hordaland Fylkeskommune. Snakk om samordning!

 

Deretter fokuserte formannen på forhold rundt Kviturspollen, Mynteviken og Raunefjorden som idrettsarenaer og andre dramatiske faktorer knyttet til Bergens Seilforening spesielt. Som fylkets- og kommunens største Seilforening med over 1000 medlemmer, 300 seilbåter i havnen (ca 1200 aktive utøvere mannskap medregnet) og et betydelig antall rekrutter og et sterkt voksende barn og ungdomsmiljø, er faktorer vi vil fokusere og vektlegge. Dette er også forhold utredningen av planen vektlegger sterkt. Ove Lind som sportsjef tok også ordet og forsterket de negative konsekvensene for barn og unge spesielt.

 

Det er viktig for BS og fokusere og  treffe «Verdipunktene» i rapporten, da disse vektlegges høyere enn andre faktorer. «Ekspertutvalg i BS» spisser nå innspill til høringsdokumentet, som skal ferdigstilles innen 23. desember.

 

Formannen minnet tilslutt Fylkeskommunen på det faktum at vi i 50 årene ble fordrevet fra Dokken, og at vi nå står overfor en tilsvarende situasjon.

 

Vi ber alle medlemmer benytte sine nettverk og kontakter i kampen om «Nei til Godshavn på Flesland – Hjellestad» Dette blir en stor politisk sak som berører hele Ytrebygda, bosetting, lokalmiljø, skole, kultur, friluftsinteresser og mye mye mer.