NBK Brettfestival 2013

Dato: 14. – 16. Juni

Ønsket Sted: Ringshaug, Tønsberg

 

Formål: Brettarrangement for å bygge brettseiling. Hensikt er å skape en festival for alle på brett.  Fra juniorer til seniorer.  Modellen for arrangement er KM LBSK med de erfaringer som er gjort.

 • Junior fokus med tilbud tilpasset alle nivåer
 • NC regatta for flest mulig klasser
 • Mye seilere – mål er 100 aktive juniorer og 50 seniorer

 

For å lykkes er det helt nødvendig å spisse invitasjoner og konsept med innhold skikkelig for å fange den eksakte gruppen!

Arrangementansvarlig: NBK

 • Koordinere og lede hele arrangementet ved styrerep fra de klasser som ønsker å delta.  Herunder evt intresenter som vil bidra som pt ikke er del av NBK som f.eks:
  • Kona
  • SUP
  • Foreløpige avaklringer:
   • Rekrutt og Aspirant: Rekr komite v Thomas F
   • VK og NC BIC/pen klasse: Bic v. Stein A
   • NC RS:X: Sigurd Solheim
   • Ønsket men ikke avklart:
    • Slalom
    • Freestyle
    • Formula
    • Lady surf
    • RB 380/ Kona

Den enkelte klassekomité i NBK er ansvarlig for gjennomføring av det sportslige innholdet for egen gruppe, konkret innebærer det viktigste:

 • Terminfeste arrangementet
 • Markedsføre det i egen klasse
 • Seilingsbestemmelser / oppsett for egnen klasse(r)
 • Materiell (båter, bøyer, flagg, dregger, etc) som det er behov for
 • Personell for gjennomføring på vannet (reg sjef., bøyebåt, sikringsbåt)
 • Personell på land inkl fellesoppgaver (registrering, resultatservice, bevertning, etc)
 • Premier og annet som skal til for egen klasse

Forventninger til arrangementklubb er at vi kan:

 • Benytte de fasiliteter som klubben besitter og utstyr
 • At de er åpne for å selv også stille med noen ressurspersoner som kan bidra i fht koordinering gjennomføring.  Ønsker gjerne 1 hovedkontakt som er del av org komiteen. Særlig aktiviteter som krever lokal tilhørighet som bo, lokal presse.  Andre oppgaver som er ønskelig med ikke krav kan være bidrag felles oppgaver i fbm med gjennomføringen etter nærmere avklaring

Se dette som en mulighet til å aktivere egne seilere i klubben/område, særlig junior/rekrutt