mtvsailing-10-oktober-og-fremdeles-sommer-nesten-2