Kurs – Fritidsbåtskippersertifikat

Lærebok Fritidsbåtskipperen Sjøfartsdirektoratet logo
FRITIDSBÅTSKIPPERSERTIFIKAT – KURSINVITASJON
Bergens Seilforening arrangerer høst 2014 – vår 2015 fritidsbåtskippersertifikat kurs for medlemmer i samarbeid med Asbjørn Lygre og Odd A Nilsen.
Kursstart : Tirsdag 14. oktober 2015 kl. 17.30
Kursdager vil bli tirsdager fra 17.30 – 21.00 frem til 24. mars 2015
Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å føre fritidsbåter over 15 m, og inntil 50 BT. Sjøfartsdirektoratet har normert kurset til minimum 120 skoletimer. Det består av 6 fag og 6 eksamener og inneholder følgende hovedemner:
1. Navigasjon
2. Navigasjonsinstrumenter
3. Sjøveisregler
4. Skipslære
5. Sikkerhetsopplæring (førstehjelp og redning/brannvern)
6. Teknologi/motorlære
Etter bestått eksamen sendes vitnemålet vedlagt helseattest, erklæring om fartstid samt passfoto til Sjøfartsdirektoratet for å få løst sertifikatet.
• Følgende fartstid/båtpraksis kreves:
Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 m i minst 3 år.
Dette må kunne dokumenteres enten av formann i båtforeningen, politi, havnevesen eller forsikringsselskap.
• Alternativt kan du ha minst 12 måneders fartstid lik den som godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffisersertifikat.
• Bestått godkjent praktisk utsjekk (se Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 05- 2005 www.sjofartsdir.no ) i tillegg til å ha disponert og brukt et fartøy regelmessig i minst 3 år.
Kurspris (komplett med alle 6 delfag), eks. kurskompendier: kun kr. 9.500,-.
Deltakerne bringer med selv : Læreboken «Fritidsskipperen» av Gunnar Ulseth, Kart nr. 21, passer, skyvelinjal, blyant og viskelær.
Påmelding til: post@bergen.wpengine.com
Det er satt en øvre begrensning til maksimum 15 deltagere pr. kurs.