Junioaravdelingen gjenoppstår

 

Juniorer vår viktigste ressurs.

Junioravdeling var stiftet i 1929. Den favnet om juniorenes interesser og var samlende for alle juniorklassene, Optimist, Gazelle,Grimstadjolle,Trapez alle med hver sin klasseklubbb. Egne møter, hyggelige sammenkomster, kursaktiviteter, spleising, regler, sjømannskap for i alt ca 100 aktive ungdommer. I 1969 gav avdelingen ut jubileumsboken som beskriver aktivitetene. De siste generasjoner har ikke hatt glede av en slik miljøskapende  og  inkluderende gruppering. Foreldregenerasjonen overtok og ledet arbeidet ut fra slik man mente var best. Toppseiling var i fokus.

Rekruttering i yngre rekker er den store utfordring i norsk seilsport. Fokus legges alt for meget på elite og topp i forhold til dette, også fra forbundet side.

Bergens Seilforening er i vinden. Vi har blåst liv i junioravdelingen. Den er etablert med eget styre bestående av 5  juniorer fra alle klassene. Organisatorisk lagt under sportsutvalg.  Ingen voksne er med i styret. Leder i jr avd har møterett i BS styre. En del ivrige seilere som brenner for miljø, og inkluderende tiltak i alle aldersklasser tar opp stafettpinnen. 8 juniorer har engasjert seg i Seilforeningens Melgesprosjekt. som blir et lokalt Norsteam prosjekt. Vi skal stimulere og friste seilere på ulike nivåer til å oppleve seilingens mangfold. De yngste skal trekkes med og få føle seiling i større båter sammen med våre Melgesseilere.

Her skal satses på mangfold bredde , sosiale tiltak, kurs og opplevelser. Ski-yachting, alle husker vel dette, ja selv om vinteren kan miljøet vedlikeholdes.

Kanskje  blir vår tradisjon med «BS Team» fra 80 årene igjen en realitet.

Foreningen legger til rette for disse aktiviteter både på vann pg land. Nytt klubbhus skal samle og engasjere. Våre ungdommer er vår viktigste ressurs som vi skal ta vare på. De må selv få kjenne på det å skape noe for seg selv og til seg selv i et miljø som i mange år har vært preget av «voksenseiling».

Vi gleder oss over dette og ser frem til mange engasjerte seilere i vårt miljø.

Ove Lind

Sportsutvalget.