Invitasjon til Bergen Singlehanded 2019

Invitasjon til Bergen Singlehanded 2019

Regattaen som er blant de største  singlehand seilasene i Norge arrangeres nå for 9. gang lørdag den 7. september. I denne regattaen er det kun deg og båten i kamp med konkurrenter og naturkreftene. Den er annerledes enn alle andre regattaer på Vestlandet og blir en unik opplevelse.

Løpsalternativer

Løpsalternativene går i Korsfjorden, Bjørnafjorden og i området utenfor Marsteinen fyr. De tidligere gangene regattaen har vært arrangert har vi bl.a. seilt løpet «Vest i havet», «Tysnesløpet» og på Korsfjorden. Blir forholdene røffe, eller det er veldig lite vind legges løpet til Korsfjorden og Bjørnafjorden.  Regattaen vil bli track’et med «mobil-appen»  RaceQs.

 

Møteplass på fredag

Fredag kveld før regattaen inviterer vi til SinglehandedCafe i Klubbhuset fra kl. 1900.  Etter regattaen lørdag arrangeres det livlig seilerfest kl. 1900 i BS’ klubbhus «Dokken» på Hjellestad med premieutdeling og enkel middag. Det blir egen påmelding til festen og ta gjerne med flere enn deg selv. Ønsket drikke tar du med etter behov. Seilere som deltar for 3. eller 5. gang vil motta en ekstra oppmerksomhet fra arrangøren.

 

Påmelding og videre detaljer

 

Påmeldingen gjøres via regattaens hjemmeside som du finner på Manage2Sail her: https://manage2sail.com/no/event/BSH2019#!/

Praktiske detaljer finner du i kunngjøringen nedenfor.

 

Velkommen til ett av sesongens absolutte høydepunkter!

 

Med vennlig hilsen

Bergens Seilforening

 

Arrangementskomitéen

 

KUNNGJØRING

Tidspunkt for seilasen

Lørdag 7. september 2019 Start kl. 11:00

 

Start, mål- og løpsområde

Start og mål syd/øst for Bjelkarøy/nord i Korsfjorden. Løpsområdet er i området Korsfjorden, Bjørnafjorden og farvannet ved Marsteinen fyr. Løp vil bli bestemt ut fra værforholdene.

 

Havneplass i Bergens Seilforening

Gratis havneplass i BS fredag til søndag.

 

Shorthanded-ranking

Seilasen inngår i SEILmagasinet Shorthanded Ranking 2019  (vekttall 1,00)

 

Regler

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, med nasjonale forskrifter. I tillegg gjelder :

  • Kunngjøring og seilingsbestemmelsene
  • ORC Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser – norsk kategori 4
  • NOR Rating regler 2019

. Klasseregler for Knarr

  • Minimumsalder for skipper er 18 år

-Kun en person ombord i hver båt

Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori B. NSFs reklameregler gjelder.

 

Klasseinndeling

Det seiles i følgende klasser (alle klasser singlehanded): NOR-rating med spinnaker

NOR-rating uten spinnaker

Klasseinndeling etter måltall vil bli kunngjort senere

Turklasse

Knarr (entype)

 

ltall

Måltall ved den ordinære påmeldingsfristens utløp gjelder.

 

Respitt system

Korrigert tid beregnes etter metoden «tid på tid».                                                                                                                                          3

 

Påmelding

Påmelding og betaling kan gjøres via Manage2Sail ved å følge videre link til regattaens hjemmeside fra BS sin hjemmeside.

Påmeldingsfrist er tirsdag 3. september kl 23:59. Etteranmelding godtas innen torsdag 5. september 2019 kl. 10:59. Startkontingent kr. 350.- (etteranmelding kr 450,-), som betales med i forbindelse med påmelding.  Ved avmelding innen kl. 1800 onsdag 6. september refunderes startkontingenten. Startkontingent vil ikke bli refundert om påmeldt båt ikke møter til start eller bryter regattaen.

 

Registrering

Registrering skjer i Bergens Seilforening fredag 6. september kl 19-21 eller lørdag 7. september kl 08-10.

 

Tracking

Vi oppfordrer alle deltakere til å laste ned appen RaceQs og aktivere tracking med sin moblitelefon slik at det blir mulig å se regattaen i kartet underveis og i etterkant (minimum 10 minutter forsinkelse).

 

Ansvarsfraskrivelse

Deltakere i regattaen deltar på eget ansvar. Se regel 4 – Avgjørelse om å kappseile.

Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med regattaen, verken før, under eller etter regattaen.

 

Forsikring

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

 

Premiering

Det blir premiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse.

 

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser legges ut på regattaens hjemmeside, www.bergens-seilforening.no  og Manage2Sail.

 

Sosiale arrangementer – Seilerfest og SinglehandedCafe

Fredag kveld blir det SinglehandedCafe i klubbhuset fra kl 19-21. Etter seilasen lørdag blir det seilerfest med lettere bespisning, her blir det anledning til å ta med seg de som ikke seilte.

Egen påmelding til festen blir kunngjort på regattaens hjemmeside.

 

Tracking

Tracking app’en RaceQs via mobiltelefon vil bli benyttet for båtene. Mer informasjon kommer.

 

Regattasjef

Regattasjef Per Høigaard Nielsen. Eventuelle skriftlige henvendelser knyttet til regattaen kan gjøres til post@bergens-seilforening.no