Hva skal vi finne på i vinter?????

baat-puss_large

NSF :«Seilsport for alle»,  BS: « Vi er i vinden» ,,,,, men, er du med?

Sportsutvalget i BS ønsker å øke fokuset mot regattaseiling med basis i bredere deltagelse.

Bredden i norsk seilsport er liten. Vi har høyt nivå i eliteseiling, men dette bidrar ikke til økt deltagelse og bredde. Snarere kan det være et hinder.

Sportsutvalget er derfor opptatt av å arbeide for en økt deltagelse uten å stimulere til eliteseiling og ustyrshysteri.

Hvordan få flere trygge på seiling.  Vind bølger og strøm kan skape situasjoner hvor mange føler seg utrygg..Agressiv seiling blant konkurrenter, jo vi kjenner til det. For den med lite erfaring  bidrar dette ikke til påmelding hvor forholdene kan være tøffe.

Regattaseiling i  entypebåter og  respittbåter er i altfor stor grad preget av menn. Det feminine innslage er  i jolleklasser og faller raskt fra i større båter. Det skal ikke være slik.

Høsten kan vi benytte til å skap entusiasme for økt kvinnelig deltagelse i seilsporten.  Vi har hatt ivrige kvinner i foreningen, som tidligere arrangerte kurs for kvinner og gjennomførte seilturer med kun kvinner om bord.  Dette  skapte trygghet og gjorde seilingen mer spennende for alle om bord.

Skal vi derfor lage egne kurs /grupper for kvinnelige medlemmer som ønsker å bli tryggere om bord?.  Navigasjon, manøvrering av båten, seilteori og praksis. Ja kanskje egen kvinnebåt på serieseilas?

Ønsker noen båtførerbevis?  Regelkurs er også aktuelt for mange. Få husker alle regler når de er i situasjonen.

For Blå Dugnad er det ønskelig å tilby innføringskurs i regattaavvikling

For regattasjefer er det aktuelt å lage kurs for å etablere en felles standard for våre regatta avviklinger.

Junioravdelingen er reetablert for å ivareta de unges interesser. Dette støøtes opp av sportsutvalget.

Klasseklubbene utfordres til initiativ blant sine medlemmer.

TUR klassen på serieseilas.

Egen regatta for BS medlemmer i Tur klasse uten lisensplikt.

Singlehand,-/ shorthand klasse  i T&H  på vanlige regattadager?

Ønsker du å lære mer om behandling av dagens utgaver av tauverk?. Hvordan spleise   osv?.

Hva kan du om motoren om bord ?

Hva kan du om strøm om bord ? Landstrøm og problemer ?. Er båten din sikret nok mot galvansisk tæring?.

Mange baller er kastet opp. Noen lander og utvikler nye. Men hva du ønsker  vil vi gjerne vite.

Hva mener du vil gjøre deg til tryggere seiler og hva ønsker du vi skal tilby deg i vintersesongen.

Send meg noen ord,  korte stikkord.  Vi ønsker alle et bredt sosialt godt seilmiljø i vår forening.

Send dine tanker til sportsutvalget: v/ Ove Lind.  Olind@me.com . NB ikke belast administrasjonen med dette.