Høringsinnspill Ny Godshavn – siste nytt

Bergens Seilforenings høringsinnspill i fbm planprosessen for Ny Godshavn ved Hjellestad – Flesland.
Vi har i dag overlevert samt sendt inn elektronsk BS høringsinnspill til pågående planprosess for Ny Gods og Containerhavn for Hjellestad – Flesland. Vårt innspill finner du i sin helhet vedlagt denne meldingen.
Vi har hatt en egen «Ny havn Ekspertgruppe» som har arbeidet med høringsdokumentet, og som har samlet informasjon mm til det dokument som nå er innsendt. Ekspert gruppen har bestått av Ingeniør Svein Arne Sveen, Arkitekt Tor Helge Valen, Sportsjef i BS Ove Lind, Driftsjef Kjell Ove Bruås, samt undertegnede. Det er nedlagt et stort arbeid, da sakens omfang og konsekvenser for BS på lang sikt, og for all fremtid, vil berøve vår seilsport aktivitet. En stor takk til Ekspert-gruppen for en flott innsats så langt.
Men dette er bare startskuddet i prosessen. Nå oppfordrer jeg alle medlemmer i Bergens Seilforening, store og små, og kommunisere vårt budskap til flest mulig. Vi må holde saken varm og aktuell absolutt hele tiden. Ekspert-Gruppen vil fortsette arbeidet med å påvirke politikkere, og andre store aktører og driver til å se «galskapen» i å legge en Ny Gods og Containerhavn i dette naturskjønne området.
Denne saken vil ha høyeste prioritet på hjemmesiden for BS, og vi vil holde denne så oppdatert som overhode mulig. Du kan også følge saken på; http://www.hordaland.no/hamnhoyrin Her vil du finne alle høringsinnspill fra alle involverte organisasjoner, velforeninger og grannelag, samt tunge aktører som rederier, havnevesen, jernbanen m fl. Som inngår i denne prosessen.
Ekspert-Gruppen tar gjerne imot innspill i saken. Disse kan sendes til Kontor@bergen.wpengine.com merket med Ny Havn.
Dette til orientering
Harald Thomsen
Styreleder BS
Vedlegg: Se link til høringsnotatet.GODSHA~1Høringsdokument Havnesaken fra BS