Godshavn – debattmøte

Møt opp torsdag 20. august kl 1900 i Ytrebygda Kulturhus på Sandsli ! Mange er i den tro at en godshavn  på Flesland/Hjellestad er en politisk «død» sak. Det er langt fra virkeligheten! Jernbaneverkets konseptvalgsutredning (KVU), som var planlagt offentliggjort i juni-juli, blir nå ferdigstilt i oktober – altså etter kommune – og fylkestingsvalget! Det har vært noen lekkasjer fra arbeidet med utredningen og en ting står fast – Flesland/Hjellestad området er eneste alternativ for ny havn kombinert med bane/bil. Raunefjordens Venner har invitert politiske partier til debattmøte omkring havnesaken 20. august kl. 19.00 i Ytrebygda Kulturhus på Sandsli. Alle de største partiene har meldt sin tilstedeværelse. Utvalget som arbeider med havnesaken i BS ber medlemmene mobilisere og stille på debattmøtet for å tilkjennegi sin motstand mot havneplanene. Det som gjør inntrykk på politikere er å vise stor lokal motstand og vise dette ved å møte opp i stort antall i møte med våre politikere!»

Les siste nytt og forbered deg her:
http://www.fanaposten.no/nyheter/Vurderer-tre-omrader-nar-Flesland–348181.html
http://www.fanaposten.no/incoming/Woldseth-til-BT—Stotter-Flesland-havn-Woldseth-til-Fanaposten—Urealistisk–348689.html