Generalforsamling 23. mars 2022

Innkalling til ordinært årsmøte

Det innkalles til ordinært årsmøte i foreningens klubbhus Dokken, Hjellestadvegen 247 onsdag 23. mars 2022 klokken 19.00. (Fysisk oppmøte)

 

Årsmelding med vedlegg finnes her:

Årsmelding 2021

vedlegg 1 – årsregnskap 2021

vedlegg 2 – B.S. – Revisjonsberetning – 2021

vedlegg 3 – Valgkomiteens innstilling 2022

Vedlegg 3 – Valgkomiteens reviderte innstilling styret BS

Årsmelding Kvalvåg

Lover for Bergens Seilforening 2022

 

 

Det legges til grunn at det er sist gjeldene covid-reglement som er bestemmende for om møte kan gjennomføres med personlig fremmøte eller via Teams. Informasjon om møte form vil foreligge uken forut for årsmøte dato.

For styret i Bergens Seilforening,
Kjell-Ove