Generalforsamling 2019 – Sakspapirer

Sakpapirer til Generalforsamlingen 2019 er klar.

Årsrapport 2018 Bergens Seilforening

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2018

Vedlegg 2 – Revisors beretning

Vedlegg 3 – Budsjett 2019

 

Signert protokoll fra Generalforsamling – underskrevet protokoll