Generalforsamling 2015

17. mars 2015 kl. 1900

 17. mars 2015

  19.00

  Dokken, Bergens Seilforening

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 17. mars 2015 kl 1900 i Dokken, Bergens Seilforening

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt til styret senest 1 måned før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen.

Saker til generalforsamlingen sendes til Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247, 5259 Hjellestad.

 

Styret i Bergens Seilforening