Bergen Singlehanded 2018

Velkommen til Regatta!

Bergen singlehanded arrangeres nå for 8. gang lørdag den 8. september. I denne regattaen er det kun deg og båten i kamp med konkurrenter og naturkreftene. Den er annerledes enn alle andre regattaer på Vestlandet og blir en unik opplevelse. Vi håper du også blir med i år. Mangel på mannskap er ingen god unnskyldning her!

 

Tidspunkt og regler for seilasen

Starten går lørdag 8. september 2018 kl 11:00.

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, med nasjonale forskrifter. I
tillegg gjelder :

  • Denne kunngjøringen og seilingsbestemmelsene
  • ORC Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser – norsk kategori 4
  • NOR Rating regler 2018
  • Klasseregler for Knarr
  • Minimumsalder for skipper er 18 år
  • Kun èn person ombord i hver båt

Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori B. NSFs reklameregler gjelder.

Regattabanen og tracking

Løpet tilpasses etter forholdene og alternativene går i Korsfjorden, Bjørnafjorden og i området utenfor Marsteinen fyr. De tidligere gangene regattaen har vært arrangert har vi seilt løpet «Vest i havet», «Tysnesløpet» og i Korsfjorden. Blir forholdene røffe, eller det er veldig lite vind legges løpet til Korsfjorden og Bjørnafjorden. Regattaen vil bli track’et med «mobil-appen» RaceQs med visning i klubbhuset for tilskuere og for deltakere i etterkant.

Registrering

Fredag kveld har vi åpen Singlehanded Cafe i Klubbhuset Dokken fra kl 19:00 sammen med registrering (19:00-22:00). Her kan du også få hjelp med RaceQs-appen på mobilen om du trenger det. Det vil også være registrering i lørdag mellom 09:00 til 10:00.

Frokost og middag

Lørdag morgen er det frokost for deltakerne i Dokken fra kl 08:30
Etter regattaen arrangeres det livlig seilerfest kl 19:00 i Dokken med premieutdeling og middag. Se lenke for egen påmelding og merk påmeldingsfristen. Ta gjerne med flere enn deg selv på festen! Ønsket drikke tar du med etter behov.

Klasseinndeling og måltall

Det seiles i følgende klasser (alle klasser singlehanded):

  • NOR-rating med spinnaker
  • NOR-rating uten spinnaker
  • Turklasse
  • Knarr (entype)

Mange båteiere er erfarne turseilere  som er vant til å håndtere båten alene selv om man ikke seiler  regatta til vanlig.

Bergen singlehanded har derfor en egen TUR klasse for de som ikke har målebrev men likevel ønsker å få med seg denne flotte, sosiale opplevelsen.

For NOR-rating vil det bli klasseinndeling etter måltall som kunngjøres senere. Det blir premiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver av konkurranseavklassene som ikke er TUR.

Måltall ved den ordinære påmeldingsfristens utløp gjelder, og korrigert tid beregnes etter metoden «tid på tid».

Forsikring og ansvar

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

Du er som skipper selv ansvarlig for å ta avgjørelsen om du finner det forsvarlig å starte, delta eller gjennomføre  ut i fra forholdene og din egen kompetanse. Arrangøren har intet ansvar å vurdere forsvarligheten i å avholde regattaen ut i fra de påmeldtes kompetanse, se regel 4 – «Avgjørelse om å kappseile». Vi minner også om at organiserende myndighet ikke har noe ansvar for skade på materiell eller
person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med regattaen, verken før, under eller etter regattaen.

Bergens Seilforening oppfordrer alle involverte til en hver tid å tenke sikkerhet og legge inn ekstra marginer manøvrene.

Påmelding

Påmelding og betaling gjøres på regattaens hjemmeside,
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3091
Påmeldingsfrist er tirsdag 4. september kl 23:59. Etteranmelding godtas innen torsdag 6.
september kl. 10:59. Startkontingent kr. 350.- (etteranmelding kr 450,-), som betales med
VISA/Mastercard i forbindelse med påmelding. Ved avmelding innen kl. 1800 onsdag 5.
september refunderes startkontingenten. Startkontingent vil ikke bli refundert om påmeldt båt ikke møter til start eller bryter regattaen.

Husk også at det er egen påmelding til festen.

 

Velkommen til ett av sesongens absolutte høydepunkter!

Med vennlig hilsen
Bergens Seilforening
Arrangementskomitéen