Båtplasser

Bergens Seilforening har etter nøye gjennomgang av havnen sett på muligheten av å kunne utnytte den enkelte båtplass på en bedre måte. Ved å foreta en omrokkering i havnen ønsker vi å bedre forholdene for den enkelte båteier. Ved å snu litt på havnekabalen har vi som mål at det skal være enklere for den enkelte å kunne manøvrere inn og ut av sin tildelte båtplass.

Vi ber om forståelse for at det kan bli nødvendig å flytte noen båter for at dette skal gå i hop.

Tildelingen av sommerplasser er i gang og vi ber om at du sjekker hvilke plass som du er tildelt. Dette vil du finne på fakturaen som vil bli utsendt i løpet av mars måned.

Denne info blir sendt til alle som har søkt på båtplass, uten at det dermed betyr at du er en av de som må flytte til en annen bås.

Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med skur- og havnesjef Knut Jørgen Haaland på tlf. 90614946 eller mail, eventuelt Kjell-Ove på tlf. 97167953 eller mail.