Årsberetning Tur og Hav Utvalget 2012

Tur & hav utvalget har i 2012 bestått av Jan Hjellestad (leder), Bernt Bjørnsen, Helge Haglund, Øyvind Krokeide, Willy Berg Larsen, Lars Christian Stendal, Trond Wickman, Magne Aalen og Rune Aasegg

 

fjordfjell

Det har vært en aktiv sesong for Tur & Hav med mange arrangementer og en gledelig fremgang i regattadeltakelsen. T&H utvalget lanserte to nyheter for året, et arrangement som vi kalte for Fjord og Fjell, som bestod av eskadreseilas til Tysnes og fjelltur til Tysnessåta og med felles middag på Mandelhuset på Våge om lørdagskvelden. Vi skulle gjerne ønsket større deltakelse, men mannskapene på de syv båtene som deltok var alle enig om at det var et arrangement som fristet til gjentakelse.

Vi lanserte også ”Månedens Havn”, som et treffpunkt for BS seilere som ønsker selskap av likesinnede i uthavn. I 2012 var de utvalgte havnene;

Månedens havn 12-13. mai               GODØYSUND

Månedens havn 2.-3. juni                  MØKSTER

Månedens havn 30.juni-1.juli          HORGO

Månedens havn 4.-5.august               VINNESVÅGEN (sør på Huftarøy)

Månedens havn 1.-2. september      SKORPO

 

Regattadeltakelsen viste god fremgang i 2012 sesongen.  De store BS regattaene for T&H er Isbjørnseilasen i mars, Stord Rundt i juni, Pelle P Bergen Singlehanded og Klubbmesterskapet i september. Samlet var det 178 påmeldte båter til disse regattaene, en økning på 30 båter (20 %) fra i fjor. Se tabellen under.

 

 

 

Antall påmeldte 

Isbjørnen

Stord Rundt

PelleP BSH

Klubbmesterskap

2007

19

31

 

18

2008

14

32

 

14

2009

30

33

 

24

2010

31

46

40

25

2011

28

30

62

28

2012

38

45

63

32

 

Alle våre regattaer for T&H hadde økning i deltakelsen i 2012. Størst fremgang fra året før var det på Stord Rundt, som samlet 45 båter i 2012. Isbjørnseilasen som går i mars måned hadde deltakerrekord med 38 påmeldte båter.  Vårt største arrangement er nyskapningen Pelle P Bergen Singlehanded, som ble lansert i 2010 og hvor det var hele 63 påmeldte båter i 2012. Klubbmesterskapet satt også ny deltakerrekord i Tur & Hav klassen med 32 båter. Deltakelsen i Klubbmesterskapet viser at det fortsatt er potensial for enda flere båter på våre øvrige seilaser.

Bergens Seilforening har gått fra å være en forening i dvale på regattabanen i tur & hav, til å bli en av de aller mest aktive i kretsen.  Mange av våre medlemmer representerer foreningen godt også i andre foreningers regattaer.

Økningen i deltakelsen på våre regattaer de siste årene forklares først og fremst med bedre arrangementer, som er bedre planlagt og bedre markedsført.  At vi legger stor vekt på det sosiale aspektet på alle våre arrangementer er også viktig. Tur & hav utvalget retter en stor takk til alle som har deltatt i planlegging og gjennomføring av flotte regattaarrangement for tur & hav flåten i 2012.

Tirsdagsseilasene annenhver tirsdag fra 1. mai, er T&H blitt den største klassen. Totalt har 26 T&H båter deltatt i serieseilasene, som er en økning fra året før. Tirsdagene vi ikke seiler på Raunefjorden i Serieseilasene har 14 BS båter deltatt på en eller flere Korsfjordtrimmer, som arrangeres av Os Seilforening og Milde Båtlag. Tur & Hav utvalget vil rette en stor takk til Kjell-Ove Bruås for en utrettelig innsats for tirsdagsseilasenes sosiale betydning, ettersom han hver tirsdag steller i stand restauranten i Kviturspollen.

Medlemsmøter. T&H har arrangerte medlemsmøte om seiltrim i januar med Karl Otto Book som foredragsholder. Vi var også ansvarlig for avholdelse av Seilkro i regi av Hordaland Seilkrets i februar. I mars måned hadde vi besøk av Stein Winge i Klubbhuset, som fortalte om strøm i båt og andre vedlikeholdsoppgaver. I april frisket Ove Lind opp seilreglene for oss.  Alle møtene hadde godt besøk.

Mannskapsbørs. Vi ønsker det skal være mulig å være med på regatta om du ikke har båt, eller om du har egen båt og ønsker å være med for å lære. De fleste båter mangler mannskap, så her er det gode muligheter for en seiltur. T & H driver sin egen mannskapsbørs i sesongen. Er du på jakt etter mannskap, eller ønsker å seile som mannskap er det bare å ta kontakt med vår egen børssjef Willy Berg Larsen.

Måling av båt, seil og rigg må til om du skal ha LYS bevis for å delta i regatta. Heldigvis har vi et godt tilbud med to egne godkjente målere i Tur & Hav utvalget.  Magne Aalen og Trond Wickman har målt en rekke båter i løpet av året, som gjør det mulig for flere å delta i regatta. Dette er et viktig arbeid i rekruttering av nye båter på regattabanen.