Ekstraordinær GF 7. november

 

   7 November

 

  18:30

 

  Dokken

Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling i forbindelse med igangsetting av prosjekt «Ny Kaifront».

Bakgrunn for innkallingen:

Arbeidene med ny kaifront må gjøres vinterstid når aktiviteten i BS er lav. Dette innebærer at styret må foreta investeringer som ikke er godkjent i budsjett for 2020 da den ordinære generalforsamlingen ikke er før i mars 2020.

Styret vil derfor be om et vedtak i en Ekstraordinær GF for å kunne igangsette arbeider vinteren 2020

Sakspapirer finnes her: Ny Kaifront v4

Velkommen

 

Henrik Wigers Larsen, Formann