Siste Trim seilaser T&H 15.9 og 22.9 – NB ! start kl 18:00

De to siste Trim og treningsregattaer T&H blir  15.9 pg 22.9. Start flyttes frem til kl. 18:00 pga tidligere mørke.

Ingen påmelding, Ingen avgift,  – bare å stille. Samme opplegg som i vår/juni, dvs enkel trekantbane med kun tre alternative løp. Max 3 pers, eller husstands mannskap.

NYTT:
– tillatt å benytte autopilot for alle 

– korrigert tid i resultatliste for de som har målebrev
– båter til ikke medlemmer er også velkommen til delta, 
men Vipps da kr 50 pr regatta til Bergens Seilforening #29779.

Hensikten er å få flest mulig båter med ut på fjorden for felles Treningsregatta, men uten for hard konkurranse og stressende situasjoner.

Vi oppfordrer spesielt alle som vanligvis ikke deltar i regatta til også å bli med. Enklere enn dette blir det ikke.
Vi tar en kjapp brief/ avklaringer på kaien kl 17:00 

Koronavett. Vi skal holde oss innenfor NSF og FHI sine retningslinjer ifm korona. Det kan være maksimum tre personer ombord og 1 m regelen gjelder, ellers husstands mannskap. Syke personer skal ikke delta.

 

STIKKORD og REGLER FOR TRENINGSEILASENE

• ingen påmelding, ingen avgift, bare å stille til start
• Kappseilingsreglene gjelder, men husk:
unngå å seile deg opp i situasjoner som kan bli krevende
• vær særlig varsom ifm rundinger
• forkjørsrett er ikke det samme som påkjørsrett
• ingen begresning på bruk seil
• ingen protestkomite, ingen protestmulighet

START OG STARTOMRÅDE

Vi møtes for en kjapp briefing på kaien, en en time før start.

Start kl: 18:00.

oppmerksomhetsingnal kl 17:55
Startområde: Raunefjorden – nord for Egdholmane
Felles start, ingen klasseinndeling
Bred Startlinje: mellom startbøye og startbåt
Ingen omstart, tjuvstart gir 3 min tillegg i tid

NB ! Lytt til VHF k77, da startbåt er litt underbemannet

Dagens løp angis ca 10 min før start ( se LØP )

STARTPROSEDYRE

Startsignaler; flagg + lyd(horn)
• 5 min: Varselsignal – klasseflagg opp ( p.t. en felles klasse )
• 4 min: Klarsignal – «P» («Blue Peter») – motor av
• 1 min: Klarsignal «P» ned
• 0 min: START – klasseflagg ned

Prosedyre samt viktige beskjeder over VHF k77

MÅLGANG

Målgangstider noteres  for alle, målgang mellom bøye og målbåt. Målbåt kan velge å avkorte løpet ved ett av merkene.
Resultatliste for alle og med «korrigert tid» for de med målebrev vil bli lagt på Facebook «Bergens Seilforening»
Dersom du ikke har seilnummer, melder du event. fra til målbåt over VHF k77 rett etter målgang. Oppgi da: båtnavn, båttype, skipper. Envent. kan dette også meldes i ettertid til Inge Andre’ Utåker ( (93439466)/a-utaa@online.no
NB ! Meld fra til målbåt over VHF k77 dersom du avbryter, så slipper målbåt event å vente.

INFORMASJON / ENDRINGER / AVLYSING / MÅLGANGSTIDER

Vi møtes på kaien 17:00 for en liten brief, avklaringer, spørsmål og svar
Eventuelle endringer, avlysning, samt målgangstider legges ut på Facebook «Bergens Seilforening»

PREMIERING

Til båt  med flest gjennomførte  Treningseilaser. utdeles ifm med sessongavslutning.

LØP OG AVKORTING

Vi kjører kun 3 alternative løp, trekantbane. Se oversiktskart. Med kun 3 løp, kan det ofte bli avkorting ved et av merkene. Avkorting kan bli meldt før start  eller under seilasen over VHF, i tillegg til flagg.
Vi har ikke maksimaltid og vi prøver å legge opp til at alle kan komme i mål.

Dersom spørsmål, kontakt T&H utvalget v/:

Bernt Bjørnsen ( 95740081), Carl Olav Wickman ( 41326639), Pål Holst,(95220410)
Inge Andre Utåker (93439466)/<a-utaa@online.no> ( ifm resultatliste )

Håper vi ser deg på fjorden

T&H utvalget