Serie- og Trimseilas på tirsdager

Serie- og Trimseilas våren 2021

Tur og Hav utvalget ønsker å invitere til ukentlig Serie- og trimseilas også i kommende sesong!

Ny Trim-klasse med tilbud hver tirsdag

Nytt i år er at vi ved hjelp at et samarbeid med Knarrklubben vil gi et forbedret tilbud både for Tur og Havseilere som ønsker enda mer av den spisse konkurransen (Norrating-klassen) men også laserer et nytt tilbud i form av Trim-klassen. Den nye Trim-klassen vil få et tilbud til organisert start og baneseiling på faste merker hver tirsdag på Raunefjorden.

Dette forsøker vi som et resultat av funnene fra medlemsundersøkelsen vi gjorde i fjor hvor blant annet over 70% av medlemmer med seilbåter som sjeldent eller aldri deltar i våre tirsdagseilaser gav uttrykk for at Serieseilasene var «for de mest dedikerte regattaseilerne».  I trim-klassen vil derfor fokus være å få trimmet ferdigheter og seil uten dramatikk og i felleskap med andre likesinnede på fjorden. Med god hjelp av knarr-klubben vil det bli ekte start-prosedyre, bane på fast utlakte merker, og seiling med lav sjanse for konfllikt med regatta-seilerne. Tidtaking vil bli tilbudt så sant det er praktisk mulig, men uten at det regnes en korrigert tid eller stilles krav til innmåling av seil og godkjent Norrating målebrev. Du konkurrerer dermed mest med deg selv og i forhold til dine egne ambisjoner og ferdighetsnivå.

Det kreves ikke påmeldingsavgift for foreningens medlemmer, men på grunn av rådende smittevernbegrensninger må foreningen ha liste over deltakelse og dermed må vi kreve en påmelding med båt og skipper. Dette er også for å lettere kunne føre oversikt over antall deltakelser, for i Trim klassen er det antall fullførte deltakelser som teller. Den som fullfører flest ganger vinner!

NORRating-klasse seiler annen hver tirsdag

For NORRating klassen vil det arrangeres serieseilas på Raunefjorden annen hver tirsdag, da denne gruppen regatta-seilere vil delta Korsfjordtrimmen de andre tirsdagene. Opplegget vil bli ganske likt som i 2020 hvor banealternativene er begrenset til noen få, og det seiles på faste (kjente) merker. Vi vil likevel tilby tidtaking og resultatlister basert på utregnet / korrigert tid på hver enkeltseilas, samt en rangering med poeng over hele serien slik vi kjenner det fra tidligere. På grunn av at de fleste frivillige arrangører i startbåt også konkurrerer i regattaens serie, blir det tilbudt en ekstra stryk (godtgjørelse) for de som må avstå fra å delta for å utføre arrangør-tjeneste. Du kan velge å melde deg på med ordinært eller shorthanded målebrev.

Informasjonsmøte om årets Trim og Serieseilas

For å kunne fjerne tvil og usikkerhet som du som medlem eventuelt måtte sitte inne med vil leder av Tur og Hav utvalget og Sportsutvalget i foreningen invitere til et utendørs møte om Trim og Serieseilas tirsdag  27. april kl 17:30 på plassen forran Dokken (klubbhuset).

På dette møtet kan du få klarhet i hva du trenger av utstyr, hvordan du registrerer påmelding, hvordan starten vil foregå, hva de viktigste vikepliktsreglere du bør kjenne og hvordan banen blir lagt kan kjennes igjen. Såfremt det er tid vil vi være disponible for å avklare konkrete spørsmål du måtte ha til din båt eller ditt utsyr. Hvis du har det tilgjengelig er det kanskje noe vi kan vurdere på bryggen?

Smittevern og spesielle reguleringer som følge av Covid-19

Alle arrangementer fra seilforeningens side er underlagt reguleringer for smittevern for å begrense eventuell spredning av coronavirus. Dette gjelder både samlinger på selve landanlegget, men gir også begrensninger for arrangement som samler personer i både deltakerbåter og arrangørbåter. Disse reglene kan og vil endre seg utover i sesongen i takt med pandemiens utvikling og myndighetenes innsats mot smitten. Derfor planlegger vi bl.a. informasjonsmøtet utendørs, og har etter satt noen krav og begrensninger for deltakere for det som skal skje på regattabanen:

  • Antallet om bord i hver båt kan ikke være mer enn tre med mindre alle er fra samme husstand.
  •  Navnene på de som skal være om bord må være kjent på forhånd. Dette medfører at påmelding blir obligatorisk også for Trimklassen hvor kapteinens navn skal oppgis.
    Den enkelte kaptein må holde kontaktdetaljer for sitt mannskap.
  • Arrangøren vil oppnevne en smittervernansvarlig, men dette fritar ikke den enkelte kaptein fra ansvaret for at eget mannskap overholder de smittevernsreglene som er
    fastsatt.

Utover dette må vi også forvente at arrangementet må tilpasses underveis gjennom sesongen. Dette blir å så tilfelle slått opp på regattaens hjemmeside som du finner lenke til nederst i artikkelen eller øverst i menyen på hjemmesiden under «Regatta».

Vi håper å se deg og din båt på Raunefjorden!

– Tur og Hav utvalget

Viktige lenker og referanser:

Sailracesystem – påmelding, seilingsbestemmelser og resultater: https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3559

Norges seilforbunds Smitteveileder: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder

Ikke seilt regatta før? Se: Introduksjon til kappseiling

Spørsmål til Tur og Hav utvalget kan rettes til blant andre Inge Andre Utåker, eller Carl Olav Wickmann