Sakspapirer til Generalforsamlingen – del 2 11/6 kl 1900

Da er papirene til årets Generalforsamling – del 2 klar. Årsrapporten er bygget opp med referanse til vedlegg. Under finnes både selve årsrapporten og dokumentene det refereres til. I tillegg er årsrapporten for Kvalvåg Seilsenter inkludert da dette kan være av interesse for enkelte.

 

Årsrapport: Årsrapport 2019 Bergens Seilforening – del 2

Regnskap: Hentes her

Budsjett: Hentes her

Revisorerklæring: Hentes her

Kvalvåg Seilsenter: Hentes her

 

Link til videomøte: Bli med i Microsoft Teams-møte

Velkommen til alle