Reisestøtte sesongen 2014 i barne og ungdomsavd.

Bergens Seilforening ønsker stor aktivitet i barne og ungdomsavdelingen denne sesongen. Som en del av «stimuleringspakken»vil det bli utbetalt økonomisk støtte i forbindelse med arrangement både i og utenfor Hordaland Seilkrets. For å kvalifisere til støtte må du være medlem i Bergens Seilforening og registrere hvilke arrangement du har vært med på ved å følge denne linkenseiling

Fastsettelse av reisetøtten vil bli gjort etter en totalvurdering ift fastsatte kriterier. Deltagelse på trening og lokale regattaer vil bli tillagt stor vekt.

 

 

Det tas sikte på utbetaling ved endt vårsesong og høstsesong.

/Jollegruppen