Oppdateringsseminar kappseilingsreglene 2021-2024

Oppdatering:

 

Vi kan samles en liten gjeng i Dokken for å gjøre dette i felleskap. Vi møtes kl 1715 i morgen torsdag 8/4 i Dokken.

 

Kappseilingsreglene har kommet i ny versjon. Det betyr at alle som vil holde på sin autorisasjon må være med på et oppdateringsseminar.

Info finnes her: Påmelding

Dette er meget nyttig for alle andre også så det er bare å hive seg på.

 

Vi hadde i det lengste håpet at vi kunne ha en felles seanse i Dokken, men dette lar seg ikke gjøre med smittevernreglene som gelder nå.