Nyhetsbrev

Med sesongen 2018 like om hjørnet er litt info om hva som rører seg på sin plass.

Sikkerhet i Bergens Seilforenings anlegg

BS setter sikkerheten til medlemmene høyt og søker derfor å tilrettelegge for trygg aktivitet så langt det lar seg gjøre. Imidlertid er det kun medlemmene selv som kan sørge for at pålegg og oppfordringer blir fulgt. BS håper derfor at alle vil være med på en felles «dugnad» for å løfte kulturen rundt sikkerhet til et nytt nivå. Tenk igjennom hvilken potensiell fare du eventuelt utsetter deg selv eller andre for når du skal gjøre noe. Med enkle midler vil de fleste risikoer kunne fjernes. Det er også lov med vennlige «tips» til hverandre når vi ser noe som ikke er helt bra.

Hovedkran
Kranen i BS gikk som kjent i stykker tidlig i vinter. Etter god innsats fra flere parter har en ny kran allerede dukket opp på kaien og blir montert i disse dager. Det er derfor all grunn til å tro at slippsetting blir utført ihht til planen som kan finne her: http://www.bergens-seilforening.no/wp-content/uploads/slippsetting.pdf

Rekruttering til Junioravdelingen

Rekrutteringen til junioravdelingen vår har gått litt trått de siste sesonger. Vi har forsøkt å komme i kontakt med nye seilere i mange kanaler, men kommer til kort av uvisse grunner. Den mest effektive kanalen har vist seg å være eksisterende medlemmers barn og barnebarn. Med 800 medlemmer i BS burde det være mulig å stable på beina en god gjeng med ivrige barn. Lørdag 14/4 vil være sesongåpning for alle nye, så der er det bare å møte opp. Info og påmelding finnes her: http://www.bergens-seilforening.no/grupper/junioravdeling/

Nytt medlemssystem – Havneweb

BS har gjennom vinteren innført nytt system for administrasjon av foreningen. Dette innebærer at fakturering, båtplass administrasjon, strøm etc vil bli håndtert gjennom dette systemet. Det er da viktig at alle holder sin egen informasjon oppdatert slik at korrespondanse kommer frem. Gå til https://www.havneweb.no/bergen-sf/ og logg inn med tidligere tilsendt passord/brukernavn.

Fakturering våren 2018

Alle fakturaer vil nå bli tilsendt per email og sms. Husk også å bruke KID som er påført alle fakturaer. Dette vil lette arbeidet i foreningen og holde driftskostnadene nede.

Åpning av foreningen 2018

Årets åpning er lagt til 1.mai. Følg med på nettsidene våre for detaljer.

Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen til en ny hyggelig sesong. Følg med på http://www.bergens-seilforening.no for flere nyheter