Klubbmesterskap 2020

Bergens Seilforenings Klubbmesterskap 2020

Rammer for arrangement

På grunn av den pågående smittesituasjon vil Klubbmesterskapet for 2020 vil derfor bli arrangert med en litt annen form en tidligere år.

Klubbmesterskapet 2020 blir uten bruk av klubbhuset til sosialisering, og med begrensninger ombord i hver båt som svarer til Norges seilforbunds smitteveileder.

For Klubbmesterskapet 2020 ønsker vi derfor å legge til rette for en flott dag på fjorden i friluft, og for alle som vil ut og seile sammen med de man normalt også ellers omgås med.

Dette betyr at arrangementet vil foregå utendørs og med et begrenset opplegg på land tilpasset vær og smitteforebygging.

Blant annet krever vi påmelding i sailrace-system slik at vi på den måten får registrert kontaktperson for hver båt eller deltaker, men påmeldingsavgiften blir satt til kr 0 for å gjøre terskelen så lav som mulig for å melde seg på.

Tidspunkt og registrering

Første start går så snart startbåten er klar, første mulige varselsignal på baneområdet kl 11:55 lørdag 19. september.

Registrering gjøres på www.sailracesystem.no via denne lenken.

Regatta

Vi planlegger for at Joller og Brett kjører sine egne opplegg med trenerne på Mynteviken. Knarr og Tur og Hav seiler på Raunefjorden.
Følgende klasser er gjort tilgjengelig i påmeldingssystemet:

 • Joller
  • Optimist
  • Laser 4.7
 • Entype
  • Knarr
 • Tur og Hav
  • NORrating m/spin
  • NORrating u/spin
  • NORrating Shorthanded
  •  «No-rating» (uten målebrev)

Banene på Mynteviken og Raunefjorden blir tilpasset tilgjengelig mannskap i startbåt og de tilgjengelige faste merkene vi allerede har.

Premietudeling og servering

Det vil være separat premieutdeling for Mynteviksbane (Joller) og for Raunefjordbaner (Knarr og Tur & Hav). Så fremt det er praktisk mulig vil det bli premieutdeling på plassen ute forran klubbhuset, og enkel servering av pølser og kaffe.