Junioravdelingen har fått eget mandat.

Mandat for Bergens Seilforenings junioravdeling. 

Bergens Seilforening reetablerer egen junioravdeling for å ivareta aktiviteter og miljø blant våre juniormedlemmer.

Medlemskap i  junioravdeling  forutsetter gyldig medlemskap i Bergens Seilforening.

Formål.

Junioravdelingen skal bidra til sportslige aktiviteter og miljøskapende tiltak blant foreningens juniormedlemmer. Avdelingen skal være inkluderende for alle aldersgrupper og jolle- brettgrupper i foreningen.

Organisering.

Avdelingen skal organiseres med eget styre bestående av 5 medlemmer. Leder velges blant dette styrets medlemmer. B.S hovedstyre utpeker en representant som kontaktperson og observatør til junioravd.

Styrets sammensetning skal avspeile aldersgrupper og aktiviteter i juniormiljøet.

Styret velges av junioravdelingens medlemmer på eget årsmøte.

Målsetting.

Skape et inkluderende miljø for alle unge i Bergens Seilforening.

Gjennomføre tiltak for å skape miljø og engasjement blant medlemmene sommer og vinter.

Arrangere aktiviteter og møter med seilsportslig innhold som kurs, båtførerkurs, navigasjon og sjøveisregler og kappseilingsregler. Arrangere egne regatta med fokus på bredde og miljø. Arrangere selskapelige samvær og hyggestunder og unge seilere.

Økonomi.

Junioravdeling får årlig budsjettert midler til sine aktiviteter godkjent av styret i BS.

BS administrasjon er ansvarlig for økonomistyring

Junioravdelingens regnskap føres som vedlegg til BS hovedregnskap.

Junioravdelingens leder har møterett i BS styre men ikke stemmerett.