Innkalling til Generalforsamling

  6. mars 2019

  19.00

  Dokken

Den ordinære generalforsamlingen vil bli avholdt 6. mars 2019 kl 1900 i Dokken.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende seinest innen 13. februar 2019.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.