Innkalling til Generalforsamling

  15. mars 2017

  19.00

  Dokken

Den ordinære generalforsamlingen vil bli avholdt 15. mars 2017 kl 1900 i Dokken.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende seinest innen 15. februar 2017.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.

Dokumenter til generalforsamling finnes her:

Årsrapport 2016 Bergens Seilforening

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2016

Grupperapport TH og Knarr