Innkalling til Generalforsamling 2014

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 19. mars 2014 kl 1900 på Fantaria på Fantoft.
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt til styret senest 1 måned før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen.
Saker til generalforsamlingen sendes Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247, 5259 Hjellestad.
Styret i Bergens Seilforening
Klubbe