Generalforsamling 20. februar 2013

Den ordinære generalforsamlingen vil bli avholde 20. februar 2013.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende seinest innen 20. januar 2013.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.