Foredrag i Dokken 14/10 kl 1800 «Spis smart – et foredrag for unge idrettsutøvere»

Tirsdag 14/10 kl 1800 vil det bli holdt et meget godt foredrag i Bergens Seilforenings klubbhus i Kviturspollen. Foredraget har tittelen «Spis smart – et foredrag for unge idrettsutøvere» og retter seg mot alle som tar del i barne- og ungdomsarbeidet i Hordaland Seilkrets.
Link til mer info kan finnes her: http://www.sunnjenteidrett.no/aktiviteter/aktiviteter/kompetanseheving/foredrag.aspx

Hjertelig velkommen